Проект: BG16RFOP002-2.089-5801-C01

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 13.08.2021 г. РУБИКОН ШИПИНГ ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.089-5801-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Финансирането е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Обща стойност: 50 000 лв. европейско финансиране.
Проектът е с продължителност 3 месеца.

Начало: 13.08.2021г.
Край: 13.11.2021г.